Statcounter kode

 
Publiceret af HH admin i den 28. maj 2010 | No Comments

Hvordan eller hvor meget vil den ny-planlagte bydel Anebjerg direkte berøre Fruering? Vi er sikkert mange der tænker over dette og måske mangler vi overblik over hvilke konsekvenser Kommuneplan 09 kan få for Fruering by. Der findes masser af information om de generelle planer for Anebjerg, og derfor kan specifik information vedrørende vores by – Fruering – ligge godt gemt i dokumenterne.

Grunden til dette indlæg på Fruerings hjemmeside er således, at give en kort og præcis adgang til Fruering-relevant information. Der vil blive tilføjet links, tekst og billeder i takt med at ny information bliver tilgængelig. Udviklingen af Anebjerg forventes at ske over de kommende 15-20 år.

 

Anebjerg – en ny bydel

Skanderborg Kommune planlægger i øjeblikket en ny bydel kaldet Anebjerg. Den er tiltænkt at ligge mellem Højvangen og Stilling-Gram og man regner med at kunne få plads til ca. 900 nye boliger i området. De rødlige områder på billedet herunder er de nye boligområder. Tallene angiver rækkefølgen af etableringen af den planlagte udbygning. Bemærk at 3'erne grænser op til Vestermøllevej og Frueringvej – nye boligområder tættest på Fruering er altså sidst i planen:

Anebjerg rækkefølgeplan

Bemærk ligeledes Fælleden, der er Skanderborg Kommunes nye store fritids- og idrætsområde.

 

Anebjerg Skov – skovrejsning

Samtidig med planlægningen af bydelen Anebjerg, arbejder Skanderborg Kommune også med at anlægge Anebjerg Skov – en skovrejsning i Anebjerg-området, som kommer til at udgøre et nyt skov- og naturområde.

Kortet herunder, som er bilag 1 til Samarbejdsaftalen om skovrejsning 27. juni 2007, viser skovrejsningsområdet på i alt ca. 325 ha indrammet af hvide prikker:

Skovrejsning Anebjerg Fruering

(stort kort 4790×3378 – 6MB)

 

Skovrejsningsrådet

Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet og Skanderborg Kommune samarbejder om at anlægge Anebjerg Skov. I den forbindelse er der oprettet et skovrejsningsråd, hvor Fruering borgerforening er repræsenteret ved Henrik Sørensen, Vestermøllevej 25, 8660 Fruering.

Rådet er nedsat for at sikre en god dialog med områdets kommende brugere og få gode råd på basis af lokal viden. Rådet vil gennem rådgivning og drøftelse forsøge at sikre og etablere naturværdier og rekreative værdier i området. Mere information om rådet og løbende aktiviteter kan læses i dokumenterne herunder.

Mødet i Skovrejsningsrådet for Anebjerg Skov den 31. marts 2009

Mødet i Skovrejsningsrådet for Anebjerg Skov den 21. januar 2010

Mødet i Skovrejsningsrådet for Anebjerg Skov den 19. januar 2011

Medlemmer af Skovrejsningsrådet for Anebjerg Skov januar 2011

Skov- og Naturstyrelsens side om Anebjerg Skov (Anebjerg Statsskov)

Forslag til tilplantning 2009, 25 ha

Forslag til tilplantning 2011

Jordbundsforhold, bilag 2

Tilplantning 2010 skovkort

Areal til plantning 2009

Oversigt med baggrundskort

 

Illustration, helhedsplan for Anebjerg:

skovrejsning anebjerg

 

 

Natur – kortbilag 2, Kommuneplan 09

Hvad præcist er perspektiv byvækstområde? Der ligger to sådanne områder tæt op ad Fruering NordØst og Øst:

Kommuneplan  09 kortbilag 2 Natur

 

Infrastruktur – kortbilag 2.30, Kommuneplan 09

I forbindelse med Anebjerg-projektet, lader det til at Frueringvej bliver færdiggjort og ført helt igennem fra Vestermøllevej til Stilling Landevej. I den forbindelse fremgår det af Kommuneplan 09 at:

I forbindelse med udbygningen af Anebjerg skal der ske en trafikregulering, som hindrer unødigt gennemkørende trafik gennem Fruering, og som i øvrigt skaber bedre trafiksikkerhed i området mellem Fruering og Vestermølle.

Det er også værd at bemærke ændringen på kortet, hvor Stilling Landevej møder Randersvej (på vej til motorvejen). Der forventes selvklart øget trafik til- og fra motorvejen i dette punkt:

 

2010

Dokumenter på Skanderborg Kommunes hjemmeside:

Om Anebjerg

   

Skovrejsningsaftalen

   

Lokalplanen

Mere om Anebjerg

 

Anebjergspillet

 

Rækkefølgeplanen

Landskabsplanen

 

Kvalitetsmanual Anebjerg

   

 

2009

 

2008

Forslag til udviklingskatalog 28-08-2008 ( (materiale til møde arrangeret af Landsby registreringen).

Skriv kommentar

Du skal logge ind for at skrive en kommentar.