Statcounter kode

 
Publiceret af CJA i den 18. maj 2011 | 8 Comments

De midlertidige chikaner på Vestermøllevej i hver ende af Fruering, samt kantlinjerne har ikke haft den store indflydelse på hastigheden gennem byen. Derfor arbejder kommunen i samarbejde med borgerforeningen på her i foråret 2011 at finde andre løsninger.

Kommunen har sendt et forslag til borgerforeningen. Vi har som forening og by nu mulighed for at komme med vores ideer og kommentarer til kommunens forslag. Den løsning der vælges i Fruering vil formegentligt danne grundlag for lignende tiltag i andre af Skanderborg Kommunens landsbyer.

Kommunens oplæg maj 2011

Kommunens oplæg består af 3 nye tiltag:

 1. Der opføres 3 permanente chikaner (forsætninger) på Vestermøllevej. Nær Frueringvej (se illustration herunder), lige øst for indkørslen til Skårup Kirkevej samt ved byskiltet i den østlige del af byen.
 2. Med 50 meters mellemrum sættes stolper i den nuværende kantlinje (se illustration herunder). Det betyder at en modkørende kun kan passeres ved meget lav hastighed. Stolperne er af typen: "Jislon City Ø130"; af et materiale, så skulle de blive påkørt giver de efter.
 3. Byporte ved de eksisterende byskilte i hver ende af Vestermøllevej.

Trafikregulering - Vestermøllevej ved Sønderbækparken

Illustration af chikaner (forsætninger), vejstolper og skiltning

Byporte

Kommunen har to forslag til hvorledes en byport i Fruering kunne se ud, men er åbne for andre forslag blot at de er udført af vedligeholdelsesfrit materiale.

Byporte – kommunens forslag nr. 1

Byporte – kommunens forslag 2

Hvornår?

Borgerforeningen mødes med kommunen senere i maj for videre drøftelse. Det bliver nok tidligst efter sommerferien at vi vil se ændringerne på Vestermøllevej.

Hvad synes du?

Skriv en e-mail til Borgerforeningen med din mening, den tæller !

 1. Hej!

  Det lyder i første omgang meget fint med disse chikaner og byporte…MEN hvordan i alverden skal farten sænkes ned på Vestermøllevej i det lange forløb ned af bakken fra Kirken og ned til Sønderbækparken??? Er det bleven fuldstændig glemt i overvejelserne??? Vi bor midt på i nr. 21 og jeg kan ikke se at chikaner i begge ender nytter noget som helst, men at disse skulle ligge midt i fx ligesom i solbjerg for at kunne færdes sikkert på vores vej og sænke farten på dette stærkt traffikerede stykke af Vestermøllevej, hvor der er dagplejebørn og små børn som bor hér!!! Det er definitivt ikke et forslag fra kommunen, som er godt nok! Hvordan byportene skal se ud er vi fuldstændig ligeglade med..det er jo et smag og behag spørgsmål og hjælper ikke med den måde folk kører uhensigtsmæssigt på vores vej!

  Med venlig hilsen

  Sabine Asta Dibbern

  Kommentar by Sabine Asta Dibbern | 19. maj 2011

 2. Hej!
  Jeg giver Sabine Asta Dibbern fuldkommen ret; det er kun chikaner langs HELE Vestermøllervej inden for byskiltene der hjælper. Dertil skal siges at der bør være fortov/cykelsti i en side, således at der er en kant som bilisterne ikke bare uden videre passerer. Hvide striber – hverken tidligere eller nuværende – respekteres ikke af bilister. Østergårdsvej i Astrup ved Solbjerg er et eksempel på dette, som kommunen burde se nærmere på.
  Peter Rust Nørgaard

  Kommentar by prn | 19. maj 2011

 3. Det er svært at tvinge bilisternes fart ned, men på Gramvej i Stilling synes jeg de har fat i noget der virker. Mange kraftige, høje fart-bump hele vejen ned til landevejen. Jeg tror der er 6-7 stykker på strækningen. Man når ikke rigtigt at komme op i fart, før det næste bump kommer.

  Som bilist synes jeg de er rigtig irriterende – og det ser jeg som et tegn på at de virker.

  Henrik Hjortnæs

  Kommentar by HH admin | 19. maj 2011

 4. Forslaget forhindrer selvfølgelig ikke Kadett-Karl i at ræse afsted en aften, hvor der ikke er andre biler på vejen, men umiddelbart lyder som en udmærket løsning. Især synes jeg tiltaget med stolper for hver 50 meter er en rigtig god ide. Jeg er dog enig i at der bør være en chikane mere for at tiltaget kommer til at fungere over hele strækningen.
  Jeg mener at byskiltene bør være som i forslag 1. Det giver det bedste indtryk af at man kører ind i bebygget (og beboet) område.

  Stefan Borre-Gude

  Kommentar by Stefan Borre-Gude | 19. maj 2011

 5. Hej alle
  Jeg mener ogs det er helt nøfvendigt, med et fortov/ cykelsti felt, som er adskildt fra vejen, med en kanstsen – så det ikke er muligt at benytte dette areal som vej.
  Ang. dæmpning af farten, hælder jeg også til en løsning som i Gram/ Stilling – evt. kombineret med cikaner som indebærer indsnævring af vejen.

  Hilsen Karsten Krogshave

  Kommentar by Karsten Krogshave | 22. maj 2011

 6. Byporten bør være forslag 1 som giver det bedste indtryk af by-zone.
  Vedr. punkt 2 omkring stolper syntes jeg ikke det står helt klart hvor stolperne starter og stopper. Formoder de skal placeres ud for Sønderbækparken og ikke op langs med jytte/bjarne/gården.
  Det virker som en halv løsning ikke at fokusere på den del af strækningen også.

  Et eksempel: Bus 331 kl. ca. 16.20 om eftermiddagen i vestlig retning (nedad) tager den ofte med 60-70 kmt ned ad bakken efter svinget. Hvorfor? – fordi den kan!

  Jeg er helt enig med indlægget fra Henrik Hjortnæs, de irriterende bump der er på gramvej i Stilling virker. Men de skal laves rigtigt. Kører der 2x hver dag så det bliver lidt teknisk. Hvis man kommer fra virringvejssiden og ned mod skolen virker den første og 3 bump bedst med skarpe kanter i start og slut mod de andre bump som godt nok er høje men mere afrundede og derfor nemt kan forceres med 60+ kmt i personbil. Kombinationen med indsnævring længere nede med stålstolper kunne evt. med fordel implementeres.
  På denne strækning er de gule busser nede på 40 kmt over bumpene og når op på 50 imellem dem.
  Fordel med bumpene er at farten holdes stabilt på hele strækningen i lav fart, hvorimod andre løsningerne med chikaner kan skabe en masse start/stop med efterfølgende mere støj og højere forurening p.g.a. køretøjernes accelerationer.

  Gangareal fra Sønderbækparken langs vestermøllevej op mod kirken.
  Der forefindes ikke nogen sikkerhedsmæssig forsvarlig gåareal på kørebanen på trods af at strækningen binder 2 bydele sammen. Det er der tilsyneladende ikke taget højde for som jeg ser det i forslaget fra kommunen, hvilket er uforståeligt.
  Der bør laves højdeforskel på sydsiden så der bliver en kantsten fra bilsiden og op mod en gåsti med tydelig skiltning af at det er et gåareal. I start og slut af gåbanen skal der være sikring mod at køretøjerne ikke kan køre op med det ene hjulside f.eks med runde stålstolper.
  Som det er nu vil 2 større biler/lastbiler passere hinanden ved at den der kører mod øst svinger ud i gåarealet for at give plads altså inddrager pladsen udover afstribningen til kørebane.

  D.v.s. for Vestermøllevej burde der efter min mening sættes ind på følgende måde.

  – Byporte øst/vest – forslag 1.
  – 3 bump (af den rigtige slags) fra svinget i den gamle by ned til Skårup Kirkevej
  – Stolper per 50 meter i den sidste del af strækningen ned til byport vest (vil gerne se eksempel på hvorledes det kommer til at se ud!)
  – Udvikling af dedikeret gåareal så det er muligt at gå på et område imellem de 2 bydele hvor der ikke kan køre biler.

  Mvh
  /Martin Sønderby

  (lagt ind af Carsten Juel Andersen på vegne af Martin)

  Kommentar by CJA | 23. maj 2011

 7. Hej
  Det er rart at man har fokus på farten ned af Vestermøllevej.
  Men det man har lavet med punkteret streger virker ikke, men genere os, der har haver op mod vejen, meget med støj. Med hensyn til vejbump og chikaner vil dette også forøge støjniveuet betydligt p.g.a nedbremsninger og igen acelerationer og ingen af delene vil øge sikkerheden for de gående, løbende og cykelister.
  Det man nok mere skulle se på at få lavet,er en komponeret cykel/gangsti med en kantsten og træer på den ene side af vejen, og på den anden side af vejen plante træer, så bilerne ikke kører helt inde ved folks haver hele vejen ned af Vestermøllevej (det vil også se pænt ud med en træ alle, istedet for en række stålpæle), så det ender ved cykelstien ved Frueringvej,så vil folk kunne færdes sikkert fra “gammel fruring” til Sønderbækparken og videre ned til Frueringvej,hvor man så har adgang til resten af stisystemet. Dette vil gøre at man tør sende sine børn mellem bydelene.
  Farten på Vestermøllevej vil da også blive nedsat, da man er nød til at inddrage noget af vejen til cykel/gangsti, og vejen vil derved blive smallere. Et godt eksempel er indfaldsvejen til Odder, hvor der er træer på begge sider og alle sætter farten ned, inden de kører ind mellem træerne.
  Fordelen med dette forslag er, at vi undgår de støjscener vi har fået nu, og vil få, hvis vi får bump eller chikaner. Vi vil også få en sikker cykel/gangsti. Ikke som nu hvor bilerne kører som det passer dem, ind over cykel/gangstien.
  Selvom vi ville få nedsat farten med bump eller chikaner til 40-60 kmt øger det ikke sikkerheden hvis bilerne bare kan kører frit over cykel/gangstien.
  så hellere at bilerne kører 50-70 kmt og cykel/gangstien er for sig selv.
  Så brug pengene på sikker cykel/gangsti istedet for støjgenerende vejchikaner.

  Med hensyn til byporten, kunne man så ikke høre vores lokale arkitekt (Jan Skårup)om han kunne lave et alternativt forslag til de to andre forslag.

  Mvh

  Peter Simonsen
  Sønderbækparken 6

  Kommentar by Peter Simonsen | 5. juni 2011

 8. Det er rart at folk gør sig til kende med deres meninger.
  Der vil også være forskel på hvordan man oplever farten på trafikken om det er i ens baghave eller lige ud for sin indkørsel.
  Den måde jeg opfatter oplægget på er at man placerer kant pæl i den nuværende stiplede linje med 50m. mellemrum for at tvinge bilerne inden for den stiplede linje, og kun vige ud over linjerne ved møde med modkørende.
  Jeg har set lidt på størrelsen af de forskellige grunde som har udkørsel til Vestermøllevej, derfor vil jeg foreslå at man kun har 30m. mellem stolperne, og plaser dem i den modsatte side forskudt for disse. Samtidig bør man lave en fuld optrukket linje til at adskille cykel/gangsti fra vognbane.
  Som lastvogns chaufør ved jeg at det ikke vil være noget problem at trække ud og tilbage på de 30m.da max vogntågs længden på disse veje er 18,5m. Det er kun et spørgsmål om et få farten langt nok ned.
  Men disse tiltag løser nok ikke alle problemer. Da det ikke er når der er tæt trafik der bliver kørt stærkt på strækningen ,men mere når der er få biler,foreksempel lørdag eftermiddag, søndag eller alle andre tidspunkter med få biler. Derfor er det vigtig at bryde de lige vejstrækninger fra Bent Krog til Storhøjvej og videre vest ud af byen. Med bump, si kaner eller andet?
  En byport skal være så markant som mulig så man er klar over at man er kørt ind i en by, så måske var det en ide at folk kunne aflevere et skitseforslag til Sankthansaften.
  Jeg har forsøgt d.6/4 2011 at få indsigt i den sidste måling som blev udført ud for nr.15 i oktober måned2010 efter at det nye asfalt blev lagt men blev afvist af Lone Larsson skb.komune med den begrundelse at det kun var borgerforeningens formand der blev orienteret. Jeg vil opfordre til at denne bliver fremskaffet og offentliggøres, så vi kan bruge den til at se hvor stærkt der bliver kørt og hvornår. Samtidig vil jeg høre hvordan det går med Bytorvet som bestyrelsen blev orienteret om i januar måned2011.
  Hvor skal det ligge? Hvordan skal det se ud?

  Mvh

  Henrik Sørensen
  Vestermøllevej 25

  Kommentar by Henrik Sørensen | 7. juni 2011

Skriv kommentar

Du skal logge ind for at skrive en kommentar.